Bài đăng trên Đọt Chuối Non

Bài viết Mở đầu cho Blog của mình, viết về những trải nghiệm trong cuộc sống, để ghi lại những bước phát triển trong nhận thức và tâm linh, chắc chắn phải nhắc đến Đọt Chuối Non, nơi đã bồi dưỡng tâm hồn cho mình trên con đường tìm kiếm chân thiện mỹ.

Link đến các bài mình đã post trên ĐCN:

http://dotchuoinon.com/author/nicolethuhuong/

  • Trong đó, có dự án dịch sách đã xin bản quyền và dịch 2 cuốn sách Năng Lượng tái tạo, mình phụ trách dịch và biên tập chính cùng với Hằng và Trang, cùng với sự tham gia của các bạn trẻ đầy tài năng – một trải nghiệm teamwork đầy mới mẻ và niềm vui thích:

1) Cung cấp Năng lượng cho Trái đất 

(Powering Planet Earth by Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Nick Serpone)

2) Mệnh lệnh Năng lượng bắt buộc : 100% Tái tạo ngay bây giờ

( The Energy Imperative by Hermann Scheer)

  • Loạt bài Kinh Chuyển Pháp Luân mình viết khi bắt đầu tham gia ĐCN, chia sẻ về lời Phật với cảm nhận và góc nhìn cá nhân, cùng với một số góp ý, giảng nghĩa thêm về thuật ngữ của Thầy cho mình:

Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung Đạo
Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ Diệu Đế
Kinh Chuyển Pháp Luân– Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tư Duy
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh nghiệp
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh ngữ
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh mạng
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tinh Tấn
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh niệm
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh định

Kết thúc post đầu tiên cho Hành trình Blogging, mình đã học được biết bao điều tuyệt vời trên ĐCN và đến lượt mình sẽ chia sẻ tiếp những mẩu chuyện và cảm nhận chân thật đó ở đây trong Blog cá nhân này.

Chúc cho mỗi người đều sẵn sàng cho một hành trình can đảm và đam mê, và tìm thấy Hạnh phúc thật trong Sự Thật,

Thân mến,

Phạm Thu Hường

 

Advertisements